TRAFFIC AND ENVIRONMENT

TRAFIK OCH MILJOE

The reason why nktf (nordisk komite for transportforskning) decided to organize this conference is the growing interest in environmental pollution caused by traffic. Nktf wanted to contribute to the solution of these problems by inviting politicians, administrators and research workers from all nordic countries to exchange experiences and knowledge. The papers presented deal with noise and air pollution caused by both road and rail traffic. Government and local authority policy in different countries is dealt with. The papers presented are as follows: trafik og miljoe -nogle konklusioner foer VI begynder (jacobsen,u); status for stoej (solberg,s); status for luftforurening (friberg,g); trafik, miljoe og levevilkaar (keldborg,j); miljoekonsekvenser af nordisk vej-og jernbanetrafik (baang,k-l); virkemidler og effekter (thunberg,b); en statslig politik for koeretoejer (karlsson,j); oekonomiske og administrative virkemidler paa kommunalt niveau (ramjerdi,f); teknisk/fysisk politik paa kommunalt niveau (bendtsen,h); miljoeprioriterede bygennemfarter paa landeveje (bendtsen,h); prioritering af indsats overfor jernbanestoej (andersen,tv); stoejbekaempelse paa nationalt plan (abrahamsen,u); kommunal politik med sammenhaeng (wassenius,b); bompenge og trafikplanlaegning i Singapore (bendtsen,h and madsen,j); hvordan Kan VI forbedre den fremtidige miljoepolitik paa trafikomraadet? (lindel,r and hermann,l); bedoemmelse af trafiksaneringsprojekter i aalborg kommune (kristensen,gh).

 • Availability:
 • Corporate Authors:

  Trafikministeriet

  Frederiksholms Kanal 27
  1220 Kobenhavn K,   Denmark 
 • Authors:
  • Jacobsen, U
  • SOLBERG, S
  • Friberg, G
  • Keldborg, J
  • BAANG, K-L
  • THUNBERG, B
  • Karlsson, J
  • Ramjerdi, F
  • BENDTSEN, H
  • Andersen, T V
  • Abrahamsen, U
  • Wassenius, B
  • MADSEN, J
  • Lindel, R
  • Hermann, L
  • Kristensen, G H
 • Publication Date: 1988

Language

 • Danish

Media Info

Subject/Index Terms

Filing Info

 • Accession Number: 00487280
 • Record Type: Publication
 • Source Agency: Transport and Road Research Laboratory (TRRL)
 • ISBN: 87-88453-48-0
 • Files: ITRD, TRIS
 • Created Date: Sep 30 1989 12:00AM